Ilmus ajakirja EhitusEST oktoobrikuu number. 


Seekordsest ajakirjast saab lugeda, kuidas näevad ehitusettevõtjad ja materjalitootjad olukorda ehitusturul. Probleemlugudes saavad sõna palju vaidlusi tekitanud Reidi tee arendamisega seotud osapooled, samuti käsitleme metsaveokite täismassi piiranguga seotud küsimusi ja Rail Balticu hankemudeliga seonduvat.

Nagu traditsiooniks saanud, kirjutame ka seadustest: seekord peatume küsimusel, kust saada teavet ehitustoote kohta, samuti osutame, et ehitisregister vajab korrastamist.

Portreeloos avab TTÜ energeetikateaduskonna juht Arvo Oorn oma tõekspidamisi. Ehitusvaldkonna hariduse küsimustel peatutakse veel kahes loos: lugeda saab nii kutsehariduse kui kõrgharidusega seotud probleemidest ja erialaliitude ettepanekutest.

Olulisel kohal on seekordses ajakirjanumbris ka energiatõhususe teema: tulevikusuundadele osutab Jarek Kurnitski, samuti tutvustame ehituskonsultatsioonilepingute uusi üldtingimusi.


Elektroonilise ajakirjaga saad tutvuda SIIN.