EKVÜ stipendium 2015

 

2015 aasta sügisesel pani EKVÜ läbi TTÜ Arengufondi juba teist korda välja 1500 euro suuruse stipendiumi Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna edukale inseneri- või doktoriõppe üliõpilasele. EKVÜ stipendiumi sai TTÜ kütte ja ventilatsiooni õppetooli doktorant Ülar Palmiste. 

Ülari doktoritöö tegeleb õhupuhastustehnoloogia arendamisega õhus lenduvate kahjulike gaaside ja mikrobioloogilise saaste filtreerimiseks. Arendatava tehnoloogia potentsiaalsed rakendused on sisekeskkondades, kus on kõrgemad nõudmised siseõhu kvaliteedile, nagu näiteks puhasruumid, haiglad, teatud tööstushooned ja siseõhu saasteainete suhtes ülitundlike inimeste kodud.