3. mail toimus EKVÜ, TTÜ ja EEL-i poolt korraldatav Teadmistepõhine ehitus 2016 konverents

Viiendat korda toimuv konverents kajastas Eestis tehtavaid teadusuuringuid, sõna sai suur osa ehitusala doktorantidest. Konverents käsitles ehituse arenguid ka praktilisemas võtmes, kohal olid insenerid, otsustajad ja teadlased. 

Seekord oli aasta tegijaks KredEx kui korterelamute renoveerimistegevuse praktiliselt 100%-line suunaja. KredEx-i terviklik ja põhjalik renoveerimise süsteem on pälvinud Euroopa tasemel tähelepanu kui üks kõige edukamaid hoonete energiatõhususe direktiivi rahvuslikke rakendusi. On tõstetud esile, et 5 a käigus olnud süsteemile tehti vahehindamine, mis sisaldas ka uuringuid, süsteemi arendati edasi ning 2015 aastal käivitus see uute tehniliste tingimustega järgmiseks viieks aastaks. Uute nõuete tulemusel, mille kohta küll alguses arvati, et neid on võimatu täita, on vähem kui aasta ajaga välja arenenud ja kasutusse võetud uued renoveerimislahendused, mida tutvustas Triin Reinsalu. Renoveerimisega, mis on oluline majanduskasvu mootor, olid seotud ka mitmed teised ettekanded.

Kuna 2019 aasta on juba lausa hirmuäratavalt lähedal, pööras konverents suurt tähelepanu liginullenergiahoonetele. RKAS-i Mikk Maivel ja EKEL-i Kalle Karron tegid ülevaate valmis ehitatud ja töös olevatest projektidest ning laiemast valmisolekust või õigemini selle jaoks vajalikest tegevustest, et selliste hoonete tulek võiks olla valutu. MKM-i Andrus Väärtnõu andis ministeeriumipoolse ülevaate ettevalmistatavast sisekliimamäärusest ning käigus olevatest energiatõhususe arendustegevustest.

Ehitustegevuse valupunktidena käsitles konverents kvaliteedi ja tõendamise ning tegevusala tööviljakuse küsimusi. Energiatõhususe nõuete reaalne saavutamine, kontrollmehhanismid ning energiamärgiste kvaliteet on kuum teema pea igal pool Euroopast. QualiCheck EL projekt tõi kohale üheksa riigi värske kogemuse, mida arutati eraldi sektsioonis.


 Konverentsi ettekanded saab alla laadida SIIT.