Saame tuttavaks: Heikki Jürilo

 

MTÜ-l Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus on kokku 18 tubli partnerit, kes meid toetavad. Võtame partnerite esindajad üksipulgi ette ja saame nendega lähemalt tuttavaks. Seekord tutvume lähemalt Heikki Jüriloga, kes on FläktGroup-i esindaja.

 

Kus ja kellena Sa töötad?

Tervitused kõigile!

Mina olen Heikki Jürilo ettevõttest FläktGroup.

Kirjelda palun oma tausta: kus ja mida sa õppinud oled, kuidas oled jõudnud praegusesse ametisse?

Erialase tööga alustasin eelmise sajandi lõpus projekteerimisinstituudis Eesti Tööstusprojekt, esimene täiskohaga töökoht oli kuulsusrikas aktsiaselts MERX. 

Sellest meeskonnast ja ajajärgust on tänaseni meie erialal tegevad mitmed tuntud ja vahvad inimesed. Olen siiani tänulik juhuste jadale, mis on mind nende kõigiga kokku viinud. Nende juhuste juurpõhjused algasid Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ma tudeerisin kütte-, ventilatsiooni- ja sooja-gaasivarustuse erialal koos oma koloriitsete kursusekaaslastega. Ülikooli lõpuks oli meie kõigi piibliks Valeri Tenisbergi „Küte ja ventilatsioon“ (kirjastus „Valgus“, 1979).

MERX’i ajastu sai läbi aastal 2006, kui toonane Fläkt OÜ juhataja Veikko Kärner otsustas suunduda maakera kuklapoolele. Kandideerisin tema maapealseks asemikuks Fläkt’is ja sellest sai minu järgmine töökoht, kus siiani annan igapäevaselt oma parima Eesti sisekliima edendamisel. 

Tänaseks on erinevate ühinemiste tulemusel ettevõtte nimeks saanud FläktGroup Eesti. Oleme läbi aegade seisnud selle eest, et ventilatsioonilahendused oleks sellised, millest lõpuks kõik rõõmu tunneksid. Selleks inspireerib mind jätkuvalt hea kolleegi Ilona Sillakivi igikestev ventilatsioonimoto: „Poole vinnaga asja ei ole mõtet teha, siis juba parem „atkrojem fortotšku“ [avame õhuakna].“

Palun kommenteeri Teie ettevõtte otsust olla EKVÜ toetajaliige.

Eelneva valguses on mul hea meel, et olen kuulunud juba algusest saadik EKVÜ ridadesse ja toetan selle tegevust FläktGroup’i kui toetajaliikme kaudu. Lisaks toetajaliikmelisusele suhtleme igapäevaselt EKVÜ inseneridega. 

Mis laadi tuge saate/tahate pakkuda eialala praktiseerivale insenerile?

Saan kolleegidele abiks olla tehnilise toega alates meie valikuprogrammide „online“ juhendamisest kuni objektil toimuvate imeliste juhtumite lahendamiseni. Huviga löön kaasa n-ö „kastist välja“ lahenduste otsimisel.

Millised on hetkel Sinu arvates meie erialade suurimad kitsaskohad ja kas oskaksid pakkuda võimalikke lahendusi?

On asju, mis perspektiivis veidi murelikuks teevad. Igapäevases suhtluses tunnetan, et noorte osakaal on meie erialal tagasihoidlik. Selles vallas on vaja jätkata Hendrik Volli tänuväärset ja siiani hästi vilja kandnud algatust teadvustada eriala olemust nooremale põlvkonnale. Olen veendunud, et kui noortel oleks olemas ettekujutus selle eriala perspektiivist, siis valiks nii mõnigi keskkonnatehnika eriala. Loodan, et keskkonna- ja energiasäästu teemade akuutsus toetab valdkonna olulisuse kasvu!

Mida soovitaksid noortele, kooliteed käivatele tulevastele KVJ inseneridele?

Kinnitan kõigile selle eriala praegustele ja tulevastele õppijatele – olete valinud või valite õige eriala - see on alati vajalik ja puudutab kõiki eluvaldkondi, kaevandustest kosmoseni. 

Ka Marsil on elu võimalik, vaja ainult sobilikku (sise)kliimat. 

Millega tegeled tööst vabal ajal, kuidas end laed? Soovitusi teistele.

Mis ma teen tööst vabal ajal? Suvel sõidan tuulte jõul vedela vee peal ning talvel gravitatsiooni jõul tahke vee peal. Puhkusega läheb vahel nii, et hea kui jälle tööle puhkama saab! Tsiteerides klassikuid: „Looduses peab valitsema tasakaal…“ [Kingpool, Sammalhabe, Muhv]