Tallinna Tehnikaülikooli lõputööde ülevaade

 

10. jaanuaril kaitsti Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergiahoonete uurimisrühmas viis magistritööd, mis olid kõik tehtud väga hästi või suurepäraselt. Lõputööd analüüsisid ehitusmaterjalide ja tarindite toimivust, tehnosüsteemide toimivust ning Eesti hoonefondi energiakasutust. 

Lõputöödega saad lähemalt tutvuda digikogus: