Saame tuttavaks: Rain Siim

 

MTÜ-l Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus on kokku 18 tubli partnerit, kes meid toetavad. Võtame partnerite esindajad üksipulgi ette ja saame nendega lähemalt tuttavaks. Seekord tutvume lähemalt Rain Siimuga, kes on AS-i Lindab esindaja.

Kus ja kellena Sa töötad?

Töötan AS-is  Lindab tehnilise konsultandina, mis tähendab, et aitan klientidel leida lahendusi ventsüsteemi mürale, jahutuspalkide valikule, VAV toimimisele, tuletõkke ja suitsu eemaldamise süsteemidele ning Jeveni suurköögi varjetele.

Kirjelda palun oma (professionaalset) tausta (kus/mida sa õppinud oled, kuidas oled jõudnud praegusesse ametisse/ettevõttesse)?

Olen lõpetanud TTÜ keskkonnatehnika õppesuuna aastal 1999. Peale ülikooli asusin tööle müügiinsenerina AS-is Systemair. 2005 a. asusin AS Onninen ventilatsiooni- ja jahutustoodete osakonna müügijuhiks. 2008 a. alates töötan AS-is Lindab.

Palun kommenteeri Teie ettevõtte otsust olla EKVÜ toetajaliige.

EKVÜ’l on väga oluline roll edendada Eestis teadmistepõhist sisekliima ehitamist, tuues kokku erinevad kogemused ja edendades parimaid praktikaid. Samuti on EKVÜ teinud tänuväärset tööd meie valdkonna populariseerimisel noorte seas, et Eestis oleks nutikaid poisse ja tüdrukuid, kes oskavad nõuda ning kavandada hea sisekliimaga hooneid.

Mis laadi tuge saate/tahate pakkuda erialal praktiseerivale insenerile?

minu igapäevaseks tööks on kõiksugu arvutused, lahendused ja simulatsoonid, mis puudutavad ventilatsiooni keerukamaid elemente ning olen valmis toetama kõiki, kes nõu soovivad. Mulle on tähtis, et nõu küsija saaks aru talle pakutud lahendusest ja seetõttu olen alati valmis ka lahenduse sisu selgitama.

Millised on hetkel Sinu arvates meie erialade suurimad kitsaskohad ja kas oskaksid pakkuda võimalikke lahendusi?

Minu arust on üks kitsaskohti projektide tellimine ilma samalt projekteerijalt tööprojekti tellimise kohustuseta. Pahatihti läheb põhiprojekti alusel tehtavate tööde jooksev korrigeerimine paigaldaja poolt üsna loominguliseks. Nagu mulle kord öeldi, tööprojekt tähendabki, et kõigepealt tehakse töö ja alles siis projekt. Ühest küljest eks ole vahel ka põhjust ebakvaliteetselt tehtud projektides. Kuid teisalt visatakse tihti välja ka hoolega tehtud hea sisekliima inseneritöö. Selleks, et objektile jõuaks lõpuni läbimõeldud lahendused, peaksid kasvama teadmised, vastutus, projekteerimiseks võimaldatud aeg ning tasu selle eest.

Mida soovitaksid noortele, kooliteed käivatele tulevastele KVJ inseneridele?

Hea sisekliima kavandamine on põnev väljakutse ja suure mõjuga igapäevaelu kvaliteedile. Olge uudishimulikud, sest see on tõeliselt edasiviiv jõud!

Kas julgeksid ennustada makrotrende, mis meie eriala olulisel määral tulevikus võiksid mõjutada.

Järjest rohkem hakatakse kasutama targa maja lahendusi, mis on suunatud energia säästule ning vajaduspõhisele sisekliima juhtimisele. Valdkonna inimesed peavad järjest sügavamalt mõistma, miks ja kuidas süsteeme juhitakse.

Millega tegeled tööst vabal ajal, kuidas end laed? Soovitusi teistele.

Tööst vabal ajal käin vahel sõpradega võrkpalli mängimas ning tegelen pere ja koduga.