REHVA COVIDi juhendid

 

REHVA kodulehel  on kättesaadavad erinevad COVID-19 juhendid .

Viimati uuendati juhendit 15. aprillil 2021 ja see on kättesaadav nimega REHVA COVID19 GUIDANCE version 4.1. Seda võib nimetada nn üldjuhendiks, kuhu on koondatud kõik teised eraldiseisvad COVID-i juhendid. 

Toimunud  uuendused:

 1. Mehaanilised ventilatsioonisüsteemid ärihoonetes tuleb käivitada 1 tund enne hoone kasutusaega ja pärast kasutusaega on piisav, kui hoonet ventileeritakse sel ajal 3 kordse (3/h) õhuvahetusega välisõhuga.
 2. Soovitus muuta nõudluspõhise ventilatsioonisüsteemi CO₂ seadepunkti 550 ppm-ks, et säilitada ventilatsiooni tootlikkus normaalkiirusel.
 3. Ventilatsiooniseadmete plaatsoojustagasti ning entalpia plaatidega soojusvaheti koos läbilaskva membraaniga ei hõlbusta viiruse edasikandumist.

Juhendi lühiülevaade:

Esimene peatükk räägib sellest, kuidas viirus levib ja millest sõltub viiruse levik läbi õhu. Juhendi lisas 1 selgitatakse, mis on “Qaunta”, kuidas hinnata viiruse levikut õhu kaudu ning kuidas vähendada viiruse levikut hoonetes.

Teises osas räägitakse, mis mõju avaldavad hoone sisekliima tagamise süsteemid (HVAC-systems) viiruse levikule.

Kolmandas peatükis on toodud praktilised nõuanded viiruse leviku vähendamiseks  epideemia ajal.  

Kokkuvõte praktilistest meetmetest hoone hoolduspersonalile epideemia ajal

 1. Tagage piisav õhuvahetus välisõhuga.
 2. Lülitage ventilatsioon sisse tava kiirusele vähemalt 2 tundi enne hoone avanemist ning vahetage madala režiimi peale vähemalt 2 tundi pärast hoone kasutamise lõppu.
 3. Muutke nõudluspõhise ventilatsioonisüsteemi CO seadepunkti 550 ppm-ks, et säilitada ventilatsiooni tootlikkus normaalkiirusel.
 4. Avage aknaid regulaarselt (isegi, kui hoones on mehaaniline ventilatsioon) ja tuulutage ruumid maksimaalselt akende kaudu.
 5. Tualettruumide ventilatsioon peab töötama normaalkiirusel.
 6. Vältige akna avamist tualettruumides, see võib rikkuda ventilatsiooni töö.
 7. Instrueerige hoones viibijaid tualetis laskma loputusvett suletud kaanega, et vältida pritsmete levikut.
 8. Lülitage retsirkulatsiooniga õhutöötlusseadmed 100% välisõhule.
 9. Kontrollige ventilatsiooni seadmete soojustagastid ja veenduge, et lekked on kontrolli all.
 10. Tagage piisav õhuvahetus välisõhuga ruumides, kus asuvad fancoilid ja splitid.
 11. Ärge muutke kütte-, jahutuse- ja võimalike niisutamise seadepunkte.
 12. Tehke kanalite plaanipärane puhastamine tavapäraselt (lisapuhastus pole vajalik).
 13. Vahetage tsentraalsed välisõhu ja väljatõmbeõhu filtrid vastavalt hoolduskavale.
 14. Filtrite regulaarne vahetamis- ja hooldamistööd viige läbi ühiste kaitsemeetmetega, sealhulgas hingamisteede kaitsega.
 15. Paigaldage IAQ (CO tase) andurite võrk, mis võimaldab elanikel ja rajatiste haldajatel jälgida ventilatsiooni nõuetekohast toimimist.

 

Juhendi lisa 2 annab nõu, kuidas kontrollida rootorsoojutagastit, et vähendada õhuleket väljatõmbe ja sissepuhkeõhu vahel ning kuidas minimeerida õhulekkeid rotoor soojustagastis.

Juhendi lisas 3 räägitakse, kuidas kavandada patsientide ruumide ventilatsiooni haiglates.

Juhendi lisas 4 on koolidele mõeldud praktilised meetmed hoone hoolduspersonalile.

Rehva kodulehel hetkel on kättesaadaval ka järgmised juhendid: