Energiatõhususe valdkonna kutsed: infot jagab hindamiskomisjoni liige Mikk Maivel

 

Kuidas valida kutsetase ja kutse?

Eesti Kütte-ja Ventilatsiooniinseneride ühing väljastab kokku kolme täiskutset:

  • Hoone energiaaudiitor tase 6
  • Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist tase 7
  • Volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8

Lisaks on loodud 7nda kutsetaseme juurde kaks osakutset:

  • Energiakasutuse modelleerija tase 7 osakutse 
  • Hoonete energiaaudiitor tase 7 osakutse

8nda taseme kutsega on võimalik koos taotleda ka valikkompetentsi “Ettevõtte ressursitõhususe auditeerimine”. 

Kutseandjana väljastab EKVÜ viite erinevat kutset ja ühte lisakompetentsi. Igal tasemel ja osakutsel on oma eesmärk ning otstarve. Tööjõuturul eksisteerib vajadus igale kutsetasemele, vastasel vajaduse puudumisel tehakse korrektuure kutsetes, mida aja jooksul on ka tehtud (viimane kutsestandardite uuendus toimus 2018. aastal). Kutseandja eesmärk on tagada igal tasemel piisav spetsialistide olemasolu. Hindamiskomisjoni liikmena annan lihtsustatud ülevaate, mis rolli iga kutsetase täidab. Enne kutsetaotluse täitmist on kindlasti oluline tutvuda nii vastava taseme kutsestandardiga, kui ka Kutse andmise korraga, mis reguleerib kogu kutse andmise protsessi ja kus on toodud peamised eeltingimused, mis peavad  enne kutsetaotluse esitamist täidetud olema.  

Hoonete energiaaudiitor tase 6 spetsialist teostab lihtsamate olemasolevate hoonete (peamiselt elamud ja ka elamud, kus on köetavast pinnast kuni 30% mitteeluruume) energiaauditeid, väljastab olemasolevatele hoonetele energiamärgiseid ning tõendab väikeelamute energiatõhususe miinimumnõuete täitmist lihtsustatud tõendamismeetodil.

Energiakasutuse modelleerija tase 7 osakutse peamine tegevus on seotud kõigi (olenemata keerukusest) ehitiste energiakasutuse modelleerimise ja arvutusliku energiamärgise koostamine ning energiatõhususe miinimumnõuete kontrollimine.

Hoonete energiaaudiitor tase 7 osakutse teostab lisaks tase 6 kirjeldatule ka olemasolevate mitteeluhoonete energiaauditeid (v.a. väga keerukad hooned).

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist tase 7 täiskutse koondab endas mõlema osakutse juures kirjeldatud tegevusi ning täiskutse omanik peab olema pädev ja omama piisavaid teadmisi teostamaks ka ettevõttete (mille aastane summaarne energia tarbimine on alla 5000 MWh ning lokaalse energiatootmise maksimaalne koguvõimsus on 1 MW) energiaauditeid. 

Volitatud energiatõhususe spetsialist tase 8 on kõrgeim tase, kelle peamine ootus on olla valdkonna ekspert, lahendada keerukate hoonete (veekeskused, SPAd, laborid, kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned jne) ja ettevõtete energiatõhusust puudutavaid küsimusi, tegeleda koolitamise ja uuringutega. Volitatud energiatõhususe spetsialist on laiaulatuslike kogemustega ehitiste ning ettevõtete energiatõhususe valdkonna tippspetsialist. Lisaks on ta võimeline looma uusi lahendusi ja tehnoloogiaid ning andma energiatõhususega seotud eksperthinnanguid keerukatele projektidele, töödele jm. Energiatõhususe spetsialist, tase 8 kutse raames on soovi korral võimalik täiendavalt tõendada ettevõtete ressursitõhususe auditeerimise kompetentsi.

Kindlasti soovitame enne kutse taotluse esitamist tutvuda kutsestandardiga ja vajadusel kontakteeruda See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ülevaade 2020. aastal väljastatud uutest energiatõhususe valdkonna kutsetest

2020. aasta pakkus väljakutseid nii kutseomanikele, kui ka kutseandjale. Eriolukorra tõttu tuli kutseeksameid edasi lükata, mis omakorda tingis viivituse kutsete väljastamisel. Kokkuvõttes väljastati 2020 aastal 10 esmakutset ja 7 kutseomanikku taastõendasid oma varasemat kutset. Kõik uued kutseomanikud on toodud alljärgnevas tabelis:

  Nimi   Taotletav või taas tõendatav kutsekvalifikatsioon
  Andres Maikov   Hoonete energiaaudiitor, tase 6 (taastõendamine)
  Andres Maikov   Energiakasutuse modelleerija, tase 7 osakutse
  Alne Lepna   Hoonete energiaaudiitor, tase 6 (taastõendamine)
  Tomas Mändmets   Energiakasutuse modelleerija, tase 7 osakutse
  Paavo Kangur   Hoonete energiaaudiitor, tase 7 osakutse
  Paavo Kangur   Energiakasutuse modelleerija, tase 7 osakutse
  Joel Hirs   Energiakasutuse modelleerija, tase 7 osakutse
  Alo Varik   Energiakasutuse modelleerija, tase 7 osakutse
  Pärt Metsar   Diplomeeritud energiatõhusus  spetsialist Tase 7
  Kaido Hääl   Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 (taastõendamine)
  Indrek Raide   Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 koos Valikkompetents „Ettevõtte ressursitõhususe auditeerimine“ (taastõendamine)
  Mikk Maivel   Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 koos Valikkompetents „Ettevõtte ressursitõhususe auditeerimine“ (taastõendamine)
  Leo Rummel   Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 koos Valikkompetents „Ettevõtte ressursitõhususe auditeerimine“
  Mari Muhel   Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutse
  Tiit Taimistu   Hoonete energiaaudiitor, tase 7 osakutse
  Pavel Titov   Hoonete energiaaudiitor, tase 6
  Margus Tali   Hoonete energiaaudiitor, tase 7 osakutse