Saame tuttavaks: Ingrid Salk

 

MTÜ-l Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus on kokku 18 tubli partnerit, kes meid toetavad. Võtame partnerite esindajad ükshaaval ette ja saame nendega lähemalt tuttavaks. Seekord tutvume lähemalt Ingrid Salkiga, kes on Airexa OÜ esindaja.

Kus ja kellena Sa töötad?

Ma töötan sisekliima insenerina väikeettevõttes Airexa OÜ. Igapäevaselt tegelen Swegoni ventilatsiooniseadmete ja sisekliima toodete alase nõustamise ja müügiga.

Kirjelda palun oma (professionaalset) tausta (kus/mida sa õppinud oled, kuidas oled jõudnud praegusesse ametisse/ettevõttesse)?

Minu erialane tegevus algas 1990. aastal, mil astusin toona veel Tallinna Polütehnilisse Instituuti ehitust õppima. Esialgu küll ehitusmaterjalide erialale, aga peale esimest kursust vahetasin selle keskkonnatehnika vastu. 1996. aastal asusin müügiinsenerina tööle ettevõttesse Merx AS, kus töötasin 2009. aastani, alguses müügiinsenerina ja hiljem müügiosakonna juhatajana. 2009. aastal asutasin koos Swegon AB-ga Eestisse tütarettevõtte Swegon Eesti OÜ ja töötasin selle juhina 2019. aastani. Samal aastal lõin ka oma ettevõtte Airexa OÜ ja ostsin Swegon Eesti OÜ tegevuse välja. Nüüd töötangi oma ettevõttes valdkonnas, millega olen tegelenud juba 25 aastat.

Palun kommenteeri Airexa otsust olla EKVÜ toetajaliige.

EKVÜ on väga hästi organiseerunud inseneride ühendus. Võrreldes mitmete teiste erialaliitudega on ühendusel selged eesmärgid ja tegevuskava ning tugevad traditsioonid. Hea on osaleda tegevuses, mis on sihipärane ja tulemuslik. 

Mis laadi tuge saate pakkuda erialal praktiseerivale insenerile?

Olen alati valmis aitama kõiki, kellel on küsimusi meie poolt pakutavate toodete ja lahenduste kohta. Saame pakkuda nii valiku programme kui ka erinevate lahenduste referentse. Mu enda isiklike kogemuste pagas on ka juba päris suur.

Millised on hetkel Sinu arvates meie erialade suurimad kitsaskohad ja kas oskaksid pakkuda võimalikke lahendusi?

Kõige suuremaks kitsaskohaks on kindlasti see, et ehitamisel ei vaadelda hoonet kui tervikut ning ventilatsiooni, jahutuse, kütte ja automaatika komponente kasutatakse läbimõtlematult. Meie valdkond on selline, kus summa oleneb siiski liidetavate komponentide järjekorrast.

Mida soovitaksid noortele, kooliteed käivatele tulevastele KVJ inseneridele?

Väga oluline on kogemuste omandamine läbi praktika. Iga inseneriks õppiv noor peaks praktika läbima kõikides oma eriala valdkonda kuuluvates etappides.

Selleks, et saada võimalikult suur kogemustepagas tuleks sooritada nii projekteerimise, ehituse kui ka järelevalve praktika. Alles siis tekib teadmine, mida see valdkond endast kujutab.

Kas julgeksid ennustada makrotrende, mis meie eriala olulisel määral tulevikus mõjutada võiksid?

Nagu kõik teisedki valdkonnad, liiguvad ka ventilatsioon ja jahutus standardiseerimise poole. Hoonete tootmine toimub ilmselt juba lähitulevikus enamasti tehastesse. Ventilatsiooniseadmete ja komponentide paigaldamine liigub samuti majatehastesse. Uueks suunaks on moodulid, mille kombineerimisel ehitatakse erinevaid hooneid ning vajadusel saab neid uuesti kombineerides uusi lahendusi luua. Selline mudel vajab paindlikke tooteid, mis on võimelised erinevate oludega sobituma.

Millega tegeled tööst vabal ajal, kuidas end laed? Soovitusi teistele?

TPI-sse õppima asudes liitusin rahvatantsurühmaga „Kuljus“ kus tantsin tänaseni, esialgu 10 aastat põhikoosseisus ja nüüd juba 20 aastat vilistlasrühmas. See on nagu teine pere, inimesed kellega on koos huvitav ja kellele saab alati loota.

Kodus käed rüpes ei istu ja alati on mõni käsitöö tegemisel. Suvel veedan palju aega aias, mis on niivõrd suur, et tegevust jätkub.

Tavaliselt ma teistele eriti soovitusi ei jaga, aga kui juba midagi öelda, siis leidke töö kõrvale midagi, mis mõtted eemale viib ja meelerahu pakub.