Hoia ennast viimaste seaduste ja määrustega kursis

 

Toome välja alates 01.12.2020 muutunud ja jõustunud seadused ja määrused: 

Jõustunud akti nimetus ja link Väljaandja Akti liik: seadus (s), määrus (m) Määruse number Redaktsiooni jõustumise kuupäev
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu MTM m 51 01.03.2021
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded SIM m 17 01.03.2021
Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid SOM m 42 01.01.2021
Nõuded ehitusprojektile MTM m 97 01.03.2021
Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid SIM m 1 01.03.2021
Tuleohutuse seadus RK s   01.04.2021
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses VV m 377 01.03.2021
Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord RIM m 40 13.03.2021