Õppejõud Alo Mikola: TalTechi lõputöödes on kasulikku infot ka praktiseerivatele inseneridele

 

Tudengid tegelevad lõputööde raames sageli ülimalt aktuaalsete probleemide lahendamisega, millest saaksid praktilist kasu ja infot ka praktiseerivad insenerid. Siinkohal saan kõigile lõputöödest huvitatutele edasi anda rõõmusõnumi, et alates 2018. aastast on kõik lõputööd loetavad Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu veebilehelt https://digikogu.taltech.ee/. Lõputööd on täismahus digitaalselt alla laaditavad samalt lingilt. Seega, tere tulemast TalTechi lõputöödega tutvuma! 

Alustame lõputööde teemade tutvustamist 2020/2021. aastal kaitstud töödest. Järgnevalt on välja toodud loetelu nii kütte- ventilatsiooni peaeriala, kui ka hoonete energiatõhususe õppekava lõputöödest:

 • Välisseinal paiknevate ventilatsiooni õhuvõtu ja väljaviske elementide minimaalse vahekauguse määramine
 • Koolimajade ja lasteaedade sisekliima ja energiatõhusus
 • Suvise ülekuumenemise vältimine ja päevavalguse nõuete tagamine Keila kooli näitel
 • Korteripõhise ja tsentraalse ventilatsioonisüsteemi võrdlus Akadeemia 5a ühiselamu põhjal 
 • Projekteerimise ja ehituse vältel tehtud muudatuste mõju hoone jahutussüsteemidele
 • Energiasimulatsiooni lähteandmete mõju liginullenergia büroohoone arvutuslikule energiatarbimisele Eestis ja Skandinaavias
 • Identification of wind influenced roof ventilators characteristics based on measurement in the nzeb test facility
 • Spaakeskuse sisekliima analüüs ja energiatõhususe analüüs
 • Soojuslik mugavus 4-toru kiirguspaneelidega liginullenergiahoone büroopindade näitel
 • Kontoriruumi jahutuskoormuste arvutuse määramatus IDA ICE tarkvara näitel
 • Õhutemperatuuri alandamisega radiaatorkütte energiasäästu potentsiaali hindamine 
 • Ajalooliste ehitiste kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja sisekliima tagamine"
 • Ventilatsiooniseadmete soojustagastite efektiivsus, selle hindamine ning mõju energiakasutusele
 • Soojuslik mugavus 4-toru jahutustalade lahendusega liginullenergia büroohoones kütte- ja jahutuse perioodil
 • Soojusliku mugavuse hindamine radiaatorkütte ja avatud ripplae aktiivjahutustaladega büroohoones
 • Põrandjahutuse kasutamine suveperioodil eluruumide ülekuumenemise vältimiseks
 • Büroohoone soojusvarustuse tipukoormuste analüüs ja vähendamise võimalused tehnosüsteemide juhtimise abil
 • Vastuvoolu plaatsoojustagasti jäätumise vältimise ja härmatise sulatuse analüüs
 • Põranda soojustuslahenduste mõju soojuskadudele ja hoone energiatõhususele suurtes hall-tüüpi hoonetes
 • Kivivillaga sändvitš-paneelist kergseinte niiskustehnilise toimivuse hindamine
 • Tootmishoone energiatarbe uuring
 • Büroohoone sisemiste vabasoojuste mõju kulutõhusatele lahendustele ja päikesepaneelide toodangu omatarbele
 • Pir-tüüpi soojustuse soojuserijuhtivused ja nende sõltuvus temperatuurist ja vananemisest. Võrdlus xps, eps, kaltsiumsilikaat ja poorbetoon tüüpi materjalidega.