EHITISTE ENERGIATÕHUSUSE VALDKONNA KUTSETE TAOTLEMINE

Järgmine kutsekomisjoni istung toimub 14.12.2021.a. Taotlusdokumendid esitada digitaalselt hiljemalt 01.11.2021 kl 15:00 aadressile kutsed@ekvy.eeTaotlus esitada nõuetekohasel vormil, mis on alla laaditav EKVÜ kodulehelt (vt allpool olevaid faile).

Kutse taotlejatel võib osutuda vajalikuks teostada kutseeksam. Isikutele, kellel on vaja sooritada kutseeksam, teatab sellest kutsekomisjoni esindaja ja eksam toimub Tallinnas. Eksami sooritamiseks võtta kaasa kindlasti kalkulaator ja kasutada võib abimaterjale (nt. määrused, konspektid, juhendid jm.). Kasutada ei tohi mobiiltelefoni ega sülearvutit.  Eksamile kutsututel palun tutvuda dokumendiga "Energiatõhususe kutseala kutsete hindamisstandard" EKVÜ kodulehelt. Kutseeksamile lubatakse eelnevalt registreerunud isikud, kellel on tasutud kutseomistamistasu. Tasu kanda Eesti Kütte-Ventilatsiooniinseneride Ühenduse arveldusarvele. Maksekorralduse koopia lisada avaldusele. Eksami mitte sooritamisel tasu ei tagastata.

Pöörame tähelepanu sellele, et alates 04.06.2018 hakkasid kehtima uued energiatõhususe kutsestandardid. Palume nendega tutvuda enne kutse taotluse täitmist.

Energia tõhusus

Kutse andmise tasu

Kutse andmise tasude suurused leiate allolevast tabelist:Taotlusdokumentide esitamisel lisada kutse andmise tasu maksmist tõendav dokument. Tasu kanda Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse arveldusarvele Swedbankis a/a 1120045494, IBAN EE122200001120045494. Maksekorralduse koopia lisada avaldusele. Kes soovib kutseomistamistasu maksmiseks arvet, siis palun saata selle kohta e-mail ekvy@ekvy.ee. Kirjas palun ära märkida ettevõtte nimi, aadress, mis kutset soovitakse omistada ja kelle eest seda makstakse.

Kutse andmise tasud sisaldavad EV käibemaksu.

Kutsetunnistus saadetakse tähitud kirjaga taotluses märgitud aadressile.

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT