EJKÜ ja EKVÜ ühine koolitusseminar „Soojusvarustus“

19.09.2019 09:00 - 19.09.2019 16:00

Registreerimise lõpp: 19.09.2019 12:00

Vabu kohti: 1

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing ning Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus on korraldamas ühist koolitust soojusvarustuse teemadel. Tutvustamisele tuleb 2019 kevadel uuendatud soojussõlmede juhendmaterjal ning samuti antakse ülevaade kaugküttelahenduste praktilisest poolest.

Juhendmaterjali täiustamisel võeti aluseks uuenenud seadusandlus, täiustunud tehnoloogiline valmisolek ning valdkonnas juba levinud parimaid praktikaid. Täpsustunud on ühenduste tüüpskeemid ning eraldi toodud sisse soovitused oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele. Samuti tuleb esitamisele praktiline ülevaade kaugkütte ettevõtte seisukohast - projekteerimine vs praktika.

Koolituse viivad läbi valdkonnas tunnustatud eksperdid

Kuupäev: 19.september 2019 (neljapäev) 

Toimumiskoht: Teaduspargi 6/1, Tallinn ; ruum „Saturn“ 

PÄEVAKAVA

08:30-08:45 Registreerimine ja hommikukohv

08:45-10:15 Mati Kuusk (AS Ecomatic) ettekanne teemal „Uuendatud juhendmaterjal. Soojussõlmed. Juhised ja eeskirjad 2019“

10:15-10:30 vestluspaus

10:30-12:00 Priit Tiit (Adven Eesti AS) ettekanne teemal „Soojusvarustus. Projekteerimine versus parktika“

12:00-13:00 Lõuna

13:00-14:30 Aivar Rant (P.P Ehitusjärelevalve OÜ) ettekanne teemal „Mõningatest tehnilistest nõuetest soojussõlmede projekteerimisel uue juhendi valguses“

 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 5,1 TP

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 5,2 TP

Koolituse läbinud saavad soojusenergeetika inseneri kutseala täienduskoolituse punkte: 5,04 TP

 

Tasu EJKÜ/EKVÜ liikmetele ja üliõpilastele 48 EUR, teistele 96 EUR. EKVÜ liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA, selleks palun registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee.

NB! EJKÜ liikmed registreerivad samuti e-maili teel ekvy@ekvy.ee, kasutades märksõna EJKÜ liige.

 


Hinnad:

Külalisele: 96

Üliõpilasele: 48


Selleks, et näha hinda liikmele, peate ennast sisse logima!

Sisesta arve saaja

Lisa üritusel osalevad inimesed

Lisa osaleja

Lisatud osalejad

Nimi Telefon Email Summa

Arve summa kokku: 0 EUR

Registreerimisel saadetakse arve saaja E-mailile arve. Registreerimise kinnitab arve tasumine, kui ei ole kokku lepitud teisiti.