Teadmistepõhine ehitus 2018

26.04.2018 08:30 - 26.04.2018 17:10

Registreerimise lõpp: 26.04.2018 17:00

Vabu kohti: 16

EKVÜ, TTÜ, EEL ja Teadmistepõhise ehituse tippkeskus korraldavad järjekorras seitsmenda iga-aastase ehitusala spetsialistide konverentsi Teadmistepõhine ehitus. Tule ja räägi kaasa ehitusvaldkonna arengu teemadel ning kuula kõige uuemaid ehitusala teadus-, arendus- ja rakendustulemusi. Foorum on kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise koht, nii nagu ehituses ikka, teooriast praktikasse ja praktikast teooriasse.

AEG: 26.04.2018 8:30-17:00

KOHT: Viru konverentsikeskus, Viru väljak 4, Tallinn

 

PÄEVAKAVA

08:30 – 09:00 Registreerumine ja kohv

 

09:00 – 12:30 Suur saal Grande 1

 

Avasektsioon

 

09.00 – 09.30 EL-i eesistuja vaade: hoonete energiatõhusese direktiivi uustöötlus ja energiatõhususe eesmärkide uuendamine

Margus Tali, MKM 

09.30 – 10.00 Pilk ehituse tulevikku.

Jüri Rass, MKM

10.00 – 10.20 Päikeseenergeetika olukord Eestis

Andres Meesak, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsioon

10.20 – 10.50 Liginullenergia hoonete oskusteave ja põhialused

Kalle Kuusk, KredEx

 

10.50 – 11.10 kohvipaus

 

Suure saali paneeldiskussioon

Kuidas liginullergianõuded hakkavad mõjutama arhitektuuri ja ehitamist?

 

Sissejuhatus teemasse: Järvevana tee rohelise mõtteviisi maja

Martin Varvas, Mitt & Perlebach OÜ

Paneeldiskussioon: Katrin Koov, EAL, Eik Hermann, KTA, Oliver Alver, Alver Arhitektid OÜ, Martin Varvas, Mitt & Perlebach OÜ, Jüri Rass, MKM, Margus Tali, MKM, Mikk Maivel, RKAS. Modereerib Jarek Kurnitski, TTÜ.

 

12:30 – 13.30 Lõuna

 

13.30 – 17.00 Paralleelsektsioon

Energiatõhususe kujundamine

Ruum Grande 3

 

13.30 – 13.50 Sisekliimamääruse uuendused

Jarek Kurnitski, TTÜ

13.50 – 14.10 Ventilatsiooniseadmete soojustagastite jäätumise vältimine

Alo Mikola, TTÜ

14.10 – 14.30 Elektri ja kaugkütte CO2 eriheidete tegurid

Eduard Latõsov, TTÜ

14.30 – 14.50 Tabeliväärtustest erineva valgustusvõimsuse arvutusmetoodika

Francesco de Luca, TTÜ

14.50 – 15.10 Temperatuurikihistumine ja küttesüsteemide efektiivsus TTÜ katsemaja uuringu põhjal

Andrea Ferrantelli, TTÜ

 

15.10 – 15.30 kohvipaus

 

15.30 – 15.50 Perioodiline küte – temperatuuri langetamine külmas kliimas

Raimo Simson, TTÜ

15.50 – 16.10 Tarbimise juhtimine elektri hinna järgi

Argo Rosin, TTÜ

16.10 – 16.30 Päikeseelektrisüsteemide toodangu arvutamine

Andri Jagomägi, TTÜ

16.30 – 16.50 OPTIVERTER- uudne väike- ja keskmistes energiasüsteemides päikesepaneelidega kasutatav  jõupooljuhtmuunduri tehnoloogia

Tanel Jalakas, TTÜ

16.50 – 17.10 Elektrienergia salvestamise võimalused tuulegeneraatori ja PV paneelidega energiavarustussüsteemis

Heiki Lill, EMU

 

13.30 – 17.00 Paralleelsektsioon

Õhupidavus ja ehitusfüüsika

Ruum Grande 1

 

13.30 – 13.50 TTÜ uus akustika labor – uued ehitustoodete mõõtmisvõimalused

Hans Rämmal, TTÜ

13.50 – 14.10 Liginullenergia korterelamu valmis – Tallinna Õpetajate Kodu (Uuslinna 3a) kogemus

Martin Siimer, Tallinn

14.10 – 14.30 Suurte hoonete õhulekke mõõtmisvõimalused

Targo Kalamees, TTÜ

14.30 – 14.50 Tüüpvead õhupidavuse tagamisel

Endrik Arumägi, TTÜ

14.50 – 15.10 Puitsõrestikseinte liitekohtade õhulekked 

Üllar Alev, TTÜ

 

15.10 – 15.30 kohvipaus

 

15.30 – 15.50 Tselluvilla ja kanepiluu soojustuse kasutamine

Marti Jaan, EMU

15.50 – 16.10 Nano- ja mikrostruktuursed materjalid aknaklaaside omaduste parandamiseks

Martin Timusk, TU  

16.10 – 16.30 Nano- ja mikrostruktuursed lisandid liimvaikude termiliste omaduste muutmiseks

Valter Reedo, TÜ

16.30 – 16.50 Elamute niiskuskoormuse mudelid niiskuslisa, niiskustoodangu ja ventilatsiooni kaudu

Simo Ilomets, TTÜ

 

Tasu EKVÜ ja EEL liikmetele 40 €, mitteliikmetele 80 € ja üliõpilastele 20 €. Kohtade arv on piiratud. Koolituse hind sisaldab lõunat.

 

NB! Eelnev registreerumine on kohustuslik www.ekvy.ee (EKVÜ liikmed registreeruvad oma konto alt sisse logides).

EEL liikmetel ja üliõpilastel palume registreeruda e-maili teel ekvy@ekvy.ee . Üliõpilased peavad märkima õppeasutuse ja eriala ning sisseastumise aasta.

 

Koolituse läbinud saavad Eesti Ehitusinseneride Liidu täienduskoolituse punkte: 6,6 TP 

Koolituse läbinud saavad ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 7,1 TP 

 

 


Hinnad:

Külalisele: 80

Üliõpilasele: 20


Selleks, et näha hinda liikmele, peate ennast sisse logima!

Lisatud failid

Pealkiri Esitaja Faili nimi
Päevakava printimiseks TE2018 TE2018 kava.pdf

Sisesta arve saaja

Lisa üritusel osalevad inimesed

Lisa osaleja

Lisatud osalejad

Nimi Telefon Email Summa

Arve summa kokku: 0 EUR

Registreerimisel saadetakse arve saaja E-mailile arve. Registreerimise kinnitab arve tasumine, kui ei ole kokku lepitud teisiti.